פרוטוקול ישיבת ועד מספר 25 ומפגש תושבים בנושא בית הכנסת מיום 8 באוגוסט 2016

Please login to view this content. (Register here.)