עדכון נוער ינואר 2019 – ניב לסקי ורתם בלוטשטיין – רכזי הנוער

הילדים והנוער של רמות השבים

מאז ראשית הכפר ועד היום, מהווה חינוך וטיפוח הילדים לב ליבה של העשייה בישוב.  במסגרת החינוך…