הזמנה להגשת הצעות להפעלת מזנון בריכת רמות השבים

כתיבת תגובה